İrem Karakaya, Maltepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden 2020 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Etik Lider Akademisi programını da eşzamanlı olarak bitirmiştir.


Lisans eğitimi boyunca birçok eğitim ve seminere katılmıştır. Psikolojik danışmanlık merkezi, rehabilitasyon merkezi, bilgi evi ve kolejlerde staj eğitimlerini tamamlamıştır. Bunlarla birlikte çeşitli liselerde ergenlere bireysel psikolojik danışma hizmeti sunmuş ve rehberlik seminerleri vermiştir.

Akademik eğitimlerin yanı sıra mesleki alanda da stres yönetimi, cinsel istismara farkındalık, etkili sunum hazırlama tekniklerine dair çeşitli eğitimlere katılmıştır. Bunlarla birlikte çözüm odaklı terapi, objektif çocuk testleri, oyun terapisi eğitimlerini tamamlayarak bu alanlarda uygulayıcı belgesi almaya hak kazanmıştır.
Çalışma alanları;
Çocuk ve ergen terapisi, çocuk ve ergenlerde kaygı bozuklukları, sosyal problemler, aile içi çatışmalar, kardeş kıskançlığı, okula başlama-uyum, alt ıslatma, tuvalet eğitim, öğrenme güçlüğü, yemek alışkanlığı, uyku düzeni, bağlanma sorunları, özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktive bozukluğu, gecikmiş konuşma, okb, sınav kaygısı, stres yönetimi, öfke kontrolü konularında çocuk ve ergen psikolojisi alanlarında çalışmaktadır.
Çocuk ve ergenlere;
AGTE(ankara geilişm envanteri), Metropolirtan okul olgunluğu testi, Good Enough-Harris(bir insan çiz) , Frank furter dikkat testi, Peabady resim kelime testi, Bender-Gestalt görsel motor algılama testi uygulamaktadır.
Pozitif psikoloji danışmanlık merkezinde danışanlarını kabul etmektedir.