2018 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikoloji bölümünden burslu olarak mezun olmuştur. Lisans bitirme tezini Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bilge ile “Kişilik Bozukluklarında Ödül ve Ceza Duyarlılıklarının Karşılaştırılması” üzerine yapmıştır. 2020 yılında mezun olduğu üniversitede “Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi: Film Analizleri” konulu proje ile Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır.

Lisans eğitimi süresince gönüllü olarak farklı okullarda bulunmuştur. 2016-2017 senelerinde bir okulun psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi tarafından yönlendirilen sınır zeka düzeyinde olduğu tespit edilmiş öğrenci ile bireysel olarak çalışmıştır. 2017 yılında iki ay süreyle “İETT Ruh Sağlığı Merkezi”nde stajyer psikolog olarak görev almıştır. Psikoteknik laboratuvarında test uygulandığı sırada gözlem yaparak içerik, uygulama ve raporlama konularında bilgi edinmiştir. Aynı dönemde “Hayat Vakfı Çocuk Merkezi”nde vakfın yaz okulu kapsamında 7-12 yaş arası sokakta çalışan dezavantajlı çocukların sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik 4 haftalık “Yaratıcı Drama Atöylesi” çalışmasında yer almıştır. 2017 ve 2018 yıllarında “Bütüncül Psikoterapi Kongresi” oluşumunda çalışmalar yürütmüş ve sonrasında üçüncüsü düzenlenen kongrenin düzenleme kurulunda yer almıştır. 2018 yaz döneminde “Fransız Lape Hastanesi Klinik Psikoloji Staj Programı” kapsamında deneyimlerini artırmıştır.

Mezuniyet sürecinde ve sonrasında farklı programlara katılıp sertifika almaya hak kazanmıştır. Reyhana Seedat tarafından verilen eğitim sonrasında süpervizyon sürecini tamamlayıp “Çocuk Merkezli Oyun Terapisi” ve “Filial Terapi” uygulayıcısı olmuştur. Türk Psikologlar Derneği’nden aldığı “Denver II Gelişimsel Tarama Testi” eğitimi ile birlikte test yeterliliklerini geliştirmeye başlamıştır. Sonrasında “Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği(WISC-R)” ve klinik batarya eğitimlerini tamamlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde katıldığı pedagojik formasyon programıyla psikolojik rehberlik ve danışmanlık alanında yetkinlik kazanmıştır. Alp Karaosmanoğlu tarafından düzenlenen “Şema Terapi” eğitimi sonrasında yetişkin psikoterapisine dair becerilerini artırmıştır.

Çocuk ve yetişkinlerde bireysel psikoterapi süreçlerini aktif olarak yürütmektedir.