İstanbul Maltepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümüne tam burslu olarak başlamış, 2014 yılında fakülteden mezun olduktan sonra Diyarbakır’da zorunlu hizmetini tamamlamıştır. 2016 yılında İstanbul’a yerleşen Elife BOYDAŞ iş hayatına ve eğitim hayatına burada devam etmiştir. Çeşitli okullarda ve kreşlerde ailelerle ve çocuklarla ilgili çalışmalar yürütmüştür. Aynı zaman içerisinde dört yıl süren Psikoterapi Enstitüsü’nden Bütüncül Psikoterapi eğitimi almıştır. Bütüncül Psikoterapi tüm psikoterapi tekniklerinin hangi hastaya ne zaman uygulanacağını ve bütünü izah etmeye yönelik bu terapi yöntemi olup farklı teknikleri entegre etmeyi sağlar. Esneklik sağlayan bu model evrensel uygulamalar için de uygundur ve pratiktir. Teorik-formülasyon-süpervizyon aşamalarından oluşan bir programdır. Bütüncül Psikoterapi eğitimi, çift ve aile terapistliği eğitimi gibi temel psikoterapistlik becerilerinden oluşan süreçleri de tamamlayarak yetkinliğini artırmıştır.

Bütüncül Psikoterapi: içerisinde bir çok kuramı ve tekniği barındıran, teorik bilgiyi işe yararlılık perspektifinde entegre ederek danışanların gerçekliğini anlamaya çalışan ve her danışanın bireysel ihtiyacına göre süreci yeniden şekillendiren dinamik bir psikoterapi armonisidir. Bu psikoterapi armonisi ” Klasik Psikanaliz, Kendilik Psikolojisi, Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi, Transaksiyonel Analiz, Ego Psikolojisi, Nesne İlişkileri, Aktarım Odaklı Psikoterapi, Masterson Yaklaşımı, Varoluşçu Psikoterapi” gibi ekollerin parçalarından oluşan ve danışana özgü bir psikoterapi haline dönüşen dinamik bir yapıya sahiptir.

Psikoterapi Enstitüsü’nden Hipnoz eğitimi almış ve seanslarında hipnozu kullanmaktır. Aldığı Rüya eğitimleri sayesinde danışanın gördüğü rüyaları yorumlama ve anlamlandırmasına da ekstra destek sağlayıp sürecin hızlı ve verimli gitmesine destek olacak yeterlilikleri kullanmaktadır.
Aynı zamanda Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nden (CİTEB) Cinsel Terapi, Çift Terapisi ve Boşanma Terapisi eğitimlerini tamamlayıp daha çok yetişkin bireylerin, bireysel psikoterapi, cinsel ve çift ilişkileri alanında uzmanlığını almıştır.

Elife BOYDAŞ, bireysel sorunlar; yokluk, hiçlik, boşlukta hissetme, yalnızlık duygusu, depresyon, suçluluk duygusu, kararsızlık, madde kullanımı, sorumluluk alamama, yas konularında bireysel destek sağlamaktadır. Ruhsal sorunlar; bipolar, depresyon, anksiyete, yıkıcı duygudurum bozukluğu, obsesif-kompülsif bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi uzmanlık isteyen alanlarda ergen ve yetişkinlerle çalışmaktadır.. Eğitimlerini tamamlayan Elife BOYDAŞ çeşitli kongrelere katılarak ve katkı sağlayarak alanında devam etmektedir.

Psikoterapi Enstitüsü Derneği, Hipnoz Derneği, Türk Psikologlar Derneği gibi mesleki etiğe ve gelişime katkı sunan derneklerde üyeliğini devam ettirmektedir.