1) BİREYSEL TERAPİ NEDİR?
Bireysel terapi danışanın psikoterapistiyle bire bir olarak çalışmasıdır. Amaç kişinin, kendisini somatik tepkiler, davranışlar, inanışlar, ilişki problemleri veya duygular olarak gösteren iç sancılarını hafifletmeye yöneliktir. Bireysel terapi ; terapi çeşitleri içinde en yaygınıdır. Diğer psikoterapi çeşitleri; çift ve aile terapisi, çocuk ve ergen terapisi, grup terapisi , cinsel terapiler ve hipnoterapi ‘dir.

2) BİREYSEL TERAPİNİN AMAÇLARI
Bireysel terapide amacı danışan ve psikoterapist birlikte belirler. Terapi hizmetlerini alan danışanın amacı psikoterapi süreci içerisinde değişebilir. Terapinin hedefleri şunlar olabilir;

Duygusal zorlukların üstesinden gelmek
Davranış ve tutum değişikliği sağlamak
Eş, aile ve diğer bireylerle olan ilişkileri düzenlenmek
Hayata yön veren önemli kararlar almak
Danışanın kendine olan güvenini artırmak
Sorunlarla başa çıkma kapasitesini artırabilmek
Psikolojik hastalıkları ortadan kaldırmak
Öz farkındalığı artırabilmek
!!! Sıklıkla aile bireylerinden ya da eşlerden yalnızca biri terapiye katılır. Fakat terapide bulunmayan ve değişme motivasyonu olmayan aile bireyini değiştirmeye çalışırlar. Oysaki terapide olmayan biriyle çalışılamaz. Terapide kimin değişme motivasyonu varsa onunla çalışılır. Ama sizin kendinizde yapacağınız değişiklikler başkalarında da değişikliğe sebep olabilir.

3) BİREYSEL TERAPİNİN FAYDALARI
Psikoterapinin etkinliğini inceleyen araştırmalar bireysel terapinin psikolojik hastalıkların yarattığı bulguları ortadan kaldırdığını veya azalttığını gösteriyor.

Ayrıca işten alınan izin günlerinin süresini kısaltmış, psikosomatik rahatsızlıklardan ötürü sağlık hizmetlerinde gereksiz vakit harcanmasını önlemiştir.

4) BİREYSEL TERAPİ KİMLERE YARDIMCI OLABİLİR?
Bazı danışanlar terapi çeşitleri arasında en fazla bireysel olarak çalışmaya uygundurlar. Bunlar;

Meselelerini başkalarının yanında konuşmaktan çekinen danışanlar grup terapisinden ziyade bireysel terapi uygulamalarını tercih ederler.
Psikodinamik psikoterapi yöntemi uygulayacıları bireyin kendi sistemleri içindeki ilişkilerinden çok, iç dünyalarında bastırılmış olan çatışmalarıyla ilgilenir. Bu nedenle bireysel terapiyi daha sıklıkla uygularlar.
Bireysel psikoterapi, özel ilgi ve yoğun çalışma isteyen danışanlar için daha uygun olabilir.
Aile terapisi arzu edilse de her zaman mümkün olmayabilir. Terapiye katılması arzu edilen kişiler uzakta yaşıyor olabilir. Birey yakınlarını terapiye gelmeye ikna edemeyebilir.
Kendilerine uygun grup terapisi imkanı bulamayan danışanlar.
Danışanlar bazen bireysel psikoterapi ile sınırlanmak istemezler. Beraber bir yerlere gitme alışkanlığı olan aileler çoğu zaman onlarla terapi seanslarına katılmak isterler. Bu gibi talepler dikkatli değerlendirilmeli, danışanın ihtiyaçları kadar diğer bireylerin yararı da gözetilmelidir.
Bireysel olarak başlayan terapi danışanın ihtiyaçlarına bağlı olarak aile terapisi veya evlilik terapisi olarak devam edebilir .

Pozitif Psikoloji Her Zaman Yanınızda

Danışmanlık Talep Et